...

Happy staff cleans better

Als schoonmakers zich minder zorgen hoeven te maken over hun financiën, kunnen zij meer focussen op hun werk.

Zien wat je verdient👀

Medewerkers kunnen real-time volgen hoeveel salaris er al is verdiend gedurende de maand. Zo kunnen zij beter hun inkomen managen.

Verdiende salaris On Demand💸

Medewerkers Krijgen direct toegang tot maximaal 50% van het verdiende salaris. Zo hebben zij meer motivatie door directe compenstatie.

Declaraties vergoeden📄

Goedgekeurde declaraties kunnen direct worden terugbetaald. Zo hoeven zij niet te wachten en voelen zich minder bezwaard.

Betaal flexibel uit

Schoonmakers kunnen hun gewerkte uren direct uitbetalen via de Jixbee app. Hoevaak en hoeveel? Dat bepaal jij

“The days of intimidating & confusing insurance companies are finally over!”

“Insurance used to scare me. But that all changed thanks to United! They make everything easy to understand and use!”

Diane Jones

Happy customers

“The best insurance company I’ve worked with! Not only is everything so simple, but they have the best rates in the industry.”

Carl Correa

“Talk about a cool Insruance company! Everything is online and if you do need to speak to someone for help, it’s like talking to a friend!”

Leonie Vega

Your life, Our answers

Explore our products to learn more about your insurance options and in addition receive a quote from us.

?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

want to
talk with us?

Leave your details and one of our experts will contact you!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.