...

De meest flexibele
employee benefit

Vind, bind en ondersteun ​

Met jixbee kunnen medewerkers
zelf hun gewerkte uren uitbetalen

Het verdiende salaris altijd en overal bij de hand. Uitbetalingen verlopen veilig & snel.

Video afspelen over Jixbee video animatie overlay

Bewezen door data, gedreven door impact

1 %

Hogere retentie

1 %

Makkelijker personeel werven

1 %

Sneller shifts gevuld

1 %

Toename van gewerkte uren

Voor werknemers

Door meer financiële flexibiliteit en controle kunnen werknemers beter hun financiën beheren. Zo kunnen zij anticiperen op onverwachte uitgaven of hun vermogen laten groeien op hun termijn. Het inkomen beheren is nog nooit zo makkelijk geweest.

Rekeningen betalen is gemakkelijk en stressvrij met Salaris On Demand, omdat werknemers het geld krijgen dat ze hebben verdiend wanneer ze het nodig hebben. Geen gedoe en geen taboe.​

Met Salaris On Demand hebben werknemers meer controle over hun financiën. Zo kunnen zij sparen, betalen en beleggen op hun termijn, zonder zich zorgen hoeven te maken. Zo kunnen zij hun financieel welzijn verhogen.​

Als werknemers direct beschikking hebben over hun salaris, weten ze dat ze altijd genoeg geld op hun bankrekening hebben. De gemoedsrust die dit met zich meebrengt, kan van onschatbare waarde zijn voor werknemers die proberen de eindjes aan elkaar te knopen terwijl ze van salaris tot salaris moeten leven.

Het aanbieden van dit soort unieke (secundaire) arbeidsvoorwaarden kan bijdragen aan een hogere arbeidstevredenheid. Werknemers voelen zich gesteund en gewaardeerd door hun werkgever, wat een positieve werkomgeving bevordert.
Voor bedrijven

Werknemers met financiële stress of schulden zijn minder productief, verzuimen vaker en zijn dus minder goed inzetbaar. Het Nibud berekende dat een werknemer met een modaal inkomen en schulden een bedrijf gemiddeld zo'n € 13.000,- per jaar kost.

Een werknemer die zich gewaardeerd en ondersteund voelt is meer betrokken en geneigd om langer te blijven. Dit verhoogt de retentie en creëert een duurzame band.

Een medewerker die actief gebruik maakt van Salaris On Demand voelt een sterkere band tussen hun werk en wat zij verdienen. Hierdoor zullen zij gemiddeld meer uren werken omdat zij niet lang hoeven te wachten op hun beloning.

Mensen zullen sneller werken bij een bedrijf dat innovatieve en toffe (secundaire) arbeidsvoorwaarden biedt. Speel in op de behoeften van de jongere generatie en onderscheid je van de concurrent.​

Werkgevers die aandacht schenken aan financieel welzijn zien enorme voordelen. Het aanbieden van deze controle en flexibiliteit over het salaris helpt bij de werving, ondersteuning en binding.De grootste uitdagingen opgelost

Als werkgever ken jij de behoeften van jouw personeelsbestand het beste. Kies hoe werknemers om kunnen gaan met onze dienst. Ondersteun en stimuleer hen in het bepalen van hun financiële doelen en vrijheid. Schaal op/af op ieder gewenst moment.

Aanvragen X

Bepaal het aantal salaris aanvragen dat werknemers kunnen doen gedurende de maand.

Percentage %

Stel een percentage in dat werknemers van hun verdiende salaris kunnen aanvragen (max 50%).

Bedrag €

Bepaal een maximum bedrag waartoe werknemers toegang kunnen krijgen gedurende de maand.

Flexibel ↑↓

Schaal de regels of functionaliteiten op of af op elk gewenst moment.

Download brochure: Flexibel verlonen & onkosten vergoeden

Werknemers nemen vaak hun financiële zorgen mee naar de werkvloer. Dit heeft directe invloed op de productiviteit en werkprestaties van werknemers. Lees hoe Jixbee jouw personeel motiveert en ondersteunt!

Download brochure: Flexibel verlonen & onkosten vergoeden

Werknemers nemen vaak hun financiële zorgen mee naar de werkvloer. Dit heeft directe invloed op de productiviteit en werkprestaties van werknemers. Lees hoe Jixbee jouw personeel motiveert en ondersteund!

Ervaar ook de voordelen

Probeer Jixbee gratis uit!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.