...

Novum Bank Limited

The new generation bank for everyone.

“Als HR afdeling horen wij dat medewerkers erg tevreden zijn met Jixbee. Zij ervaren meer rust.”
Novum Bank Limited
HR afdeling

Novum Bank Limited

Novum Bank houdt zich bezig met goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Zo zijn zij een aantrekkelijke werkgever en stimuleren zij het welzijn. Financiële ondersteuning is hier één van. Zij weten dat het soms lastig kan zijn om te moeten wachten op je salaris. Hierom heeft Novum Bank ervoor gekozen om medewerkers direct toegang te geven tot €350,- per maand van het verdiende salaris. 

Dit zorgt voor meer financiële flexibiliteit. Vooral handig omdat het veel internationale medewerkers betreft die veel reizen en emigreren.

(Klant)vriendelijkheid loont

Hoe Jixbee heeft geholpen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

01

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

02

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

03

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Meer weten over deze case?

Contact

Eendrachtsweg 24

3012 LB Rotterdam

T: 010 74 20 907

E: info@jixbee.com

Platform
Over Jixbee
Support

Heb je nog vragen over Jixbee? Laat het ons weten!

© 2023 Jixbee B.V.

Ontdek onze app
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.